Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Kethel:  
Postadres: Postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
E-mailadres: diaconie@pgkethel.nl
Bankrekening: NL89 RABO 0373737998
RSIN/Fiscaalnummer: 825858392

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld, zowel binnen als buiten de gemeente. Zij zorgen binnen de gemeente voor het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. 

Voor uiteenlopende problemen kunt u bij hen terecht; zoals op het gebied van maatschappelijk werk en sociale voorzieningen (uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.). 

De Diaconie is mede afhankelijk van jouw informatie. Laat het ons weten als jij of iemand die je kent onze hulp kan gebruiken. Als je liever iemand spreekt, neem dan contact op met de predikant. Hij kan je verder helpen aan telefonische gegevens van de diakenen.

 

 

* De Werkgroep Werelddiaconaat

 

* Bloemengroet

De bloemen op de liturgietafels worden ‘s zondags na afloop van de kerkdiensten door gemeenteleden als groet en bemoediging naar o.a. zieken in de gemeente gebracht. Indien u de bloemen een keer wilt wegbrengen of als u iemand weet die voor de bloemengroet in aanmerking komt, kunt u in de week voorafgaande aan de dienst contact opnemen met één van de contactpersonen : Mevr. H.A.L. Smits of  Dhr. PH.Waslander.

* Vakantiecommissie Diaconie 

Vakantie voor lichamelijk beperkten

Jaarlijks wordt er, in het Nieuwe Hydepark- Rooseveltpaviljoen, een vakantie georganiseerd, voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor vragen kunt terecht bij de Contactpersoon: Mw. J.W.C ( Nanja) Moerkerken- ten Napel