Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Kethel. De gemeente kerkt in 2 gebouwen, t.w. De Ark en de Dorpskerk. Je bent van harte welkom en je zult merken dat er zomaar verbindingen geschapen worden. Dat er ineens gebouwd wordt aan het netwerk van de gemeente. Dat er contacten worden gelegd en vragen worden beantwoord. Dat je de weg vindt. Dat je gehoord wordt en gevonden. Zoals het in de Bijbel staat: Wie zoekt, zal vinden. Wie klopt zal worden opengedaan. Of ook andersom: Wie zoekt, zal gevonden worden. En wie klopt, zal op een goed moment zelf ook opendoen.