Werkgroep Liturgie en Eredienst                                                                             E-mail: toorj@kabelfoon.nl

Coördinator: Jan van Toor, mobiel 06 207 022 45

Liturgie, dat is wat we samen als levende geloofsgemeenschap doen en beleven in en rondom de eredienst: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in en die beweging is de liturgie. We kunnen het meemaken en beleven.

Wij komen geregeld (= 3 à 4 keer per jaar) samen om in gesprek te gaan hoe wij als gemeente collectief, maar ook individueel uitdrukking en vorm kunnen geven aan ons geloof, in rituelen, woorden en tekens. In de liturgie komen verleden, heden en toekomst samen.

Een aantal taken:

- door verdieping en bezinning meer kennis te krijgen van de achtergronden van liturgie;

- de vormen en mogelijkheden van deze tijd te onderzoeken

- het zoeken van mensen/koren die hun muzikale medewerking aan een dienst willen verlenen;

- het evalueren van de kerkdiensten en het doen van voorstellen voor verbeteringen

- Het (mede) voorbereiden van bijzondere diensten

- het nadenken over(veranderingen in) het interieur van de kerkgebouwen in

  samenhang met de liturgie

  Wilt u hierover meedenken en ons team versterken dan kunt u contact opnemen d.m.v. een e-mail.