Organisatie

De Protestantse Gemeente
In de burgerlijke gemeente Schiedam bestaan twee kerkelijke gemeenten, te weten de Protestantse Gemeente Schiedam in het zuidelijk stadsdeel (ten zuiden van de metrolijn naar Hoek van Holland) en de Protestantse Gemeente Kethel in het noordelijk stadsdeel.

PGKethel = de Protetsantse Gemeente Kethel
Protestantse Gemeente Kethel kerkt in 2 gebouwen, t.w. De Ark en de Dorpskerk. De gemeente is in maart 2019 ontstaan door het samengaan van de voormalige wijkgemeente Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) De gemeente is pastoraal in 2 wijken (A en B) verdeeld.

De kerkenraad
Ds. J.A. Tielkemeijer, predikant (wijk A1), ds.tielkemeijer@pgkethel.nl                              
Ds. H. van der Linden, predikant (wijk B1), ds.vanderlinden@pgkethel.nl
Ds. N. van Dorp, predikant, ds.vandorp@pgkethel.nl
Dhr. K. Boot, ouderling/voorzitter    
Mw. A.M. Manintveld, ouderling/scriba, scriba@pgkethel.nl                                                                                                          
Dhr. M. Dijkshoorn, ouderling - jeugd                               
Dhr. K. Timmer, ouderling/kerkrentmeester                                           
Mw. H.A.L. Smits, diaken     
Dhr. Ph. Waslander, diaken, voorzitter, diaconie@pgkethel.nl                         
Dhr. K. van Schie, diaken                                           
Mw. C. van der Mark, diaken                                            
Dhr. K. Aalders, ouderling-kerkrentmeester, voorzitter, kerkrentmeester@pgkethel.nl                        


Geen lid van de kerkenraad               
Mw. L. van den Bogaerdt, notulist/ledenadministratie, ledenadministratie@pgkethel.nl