Organisatie

De Protestantse Gemeente
In de burgerlijke gemeente Schiedam bestaan twee kerkelijke gemeenten, te weten de Protestantse Gemeente Schiedam in het zuidelijk stadsdeel (ten zuiden van de metrolijn naar Hoek van Holland) en de Protestantse Gemeente Kethel in het noordelijk stadsdeel.

PGKethel = de Protetsantse Gemeente Kethel
Protestantse Gemeente Kethel kerkt in 2 gebouwen, t.w. De Ark en de Dorpskerk. De gemeente is in maart 2019 ontstaan door het samengaan van de voormalige wijkgemeente Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) De gemeente is pastoraal in 2 wijken (A en B) verdeeld.

De kerkenraad
Ds. H. van der Linden, predikant (wijk B1), ds.vanderlinden@pgkethel.nl
Ds. J. van der Meent, interim predikant

Mw. R. van der Eyk, ouderling/voorzitter
Mw. K. de Vries, ouderling/vice-voorzitter 
Mw. L.van den Bogaerdt, ouderling/scriba, scriba@pgkethel.nl   
Dhr. K. Aalders, ouderling/kerkrentmeester, kerkrentmeester@pgkethel.nl
Dhr. R. Nieuwsma, ouderling
Dhr. J van Toor, ouderling
Dhr. K. van Schie, diaken                         
Mw. H.A.L. Smits, diaken     
Dhr. Ph. Waslander, diaken, diaconie@pgkethel.nl                         
 
                                      
                  


Geen lid van de kerkenraad               
Mw. L. van den Bogaerdt, notulist/ledenadministratie, ledenadministratie@pgkethel.nl