Werkgroep Kerkenraad : Diaconaat                                                              email diaconie@webmail.pgkethel.nl

Coördinator:  Carina v.d. Mark- Boekestijn

Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan.

De werkgroep Werelddiaconaat bestaat uit 2 leden van PG Kethel en 2 leden van PG Schiedam. Met veel zorg kiezen zij 1 of 2 jaarlijks een project van Kerk in Actie uit een steeds wisselend Werelddeel. Deze periode, in 2024, staat Bangladesh centraal, waar Werelddiaconaat zich vooral richt op de boeren in strijd met de klimaatverandering, dat zij beter bestand zijn tegen stormen en cyclonen.

Via filmpjes, foto’s en teksten én ook met ludieke acties richt het Werelddiaconaat de aandacht van de kerkelijke gemeente op hun project.