Agenda

De agenda wordt ongeveer een maand vooruit gevuld.

De Ark, gemeenteavond
Startdatum/tijd:
woensdag 26 juni 2024 19:00
Omschrijving:

Gemeenteavond 26 juni 2024

 

De eerstvolgende gemeenteavond staat genoteerd op 26 juni a.s. in De Ark.
Inloop zal zijn om 19.00 uur waarna de avond wordt geopend om 19.30 uur.

Op de agenda staat in elk geval het verslag van de vorige gemeenteavond 4 april. Verder zal het tweede rapport van de commissie gebouwen aan de orde komen.

Tevens worden mededelingen gedaan (voor zover al mogelijk) van het beroepingswerk en het werk van de beleidscommissie.

De agenda met bijlagen wordt in dezelfde week als het kerkblad verschijnt (rond 14 juni) bij de leden thuisbezorgd. Maar in uw agenda kan 26 juni alvast genoteerd worden. Hopelijk mogen we weer veel gemeenteleden ontvangen die avond.

Namens de kerkenraad,
Lia van den Bogaerdt, scriba

Aangemaakt door Kerk Schiedam Beheerder Op donderdag 23 mei 2024